Verzekering

De Chiroverzekering bestaat uit…

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt,  of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je  burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis  van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders).  Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide  gevallen betaal je de eerste 173,53 euro zelf.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor ‘organisatie-’ en ‘toezichtsfouten’.  Dat komt erop neer dat je iets ‘niet goed voorbereid’ hebt of dat je de  leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

2. Ongevallen

 • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je  lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging,  insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als  je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van  drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
 • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Eek, een teek!

Voor deze gevallen vullen jij en de dokter de ongevalsaangifte in. Vervolgens stuur je het (liefst met het bewijs van de ziekteverzekering) binnen 8 dagen naar IC verzekeringen nv, het vroegere Interdio of  LDB.  Of je gebruikt het eenvoudige formulier en voert het ongeval via de elektronische aangifte in.

We hebben ook een ongevalsaangifte voor het buitenland.

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de  verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan  moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan  een advocaat voor jou.

4. De extra opties

 1. Loonverlies:  die optie vult voor één jaar het bedrag aan dat de ziekteverzekering  uitbetaalt als je door een ongeval niet meer kunt gaan werken.
 2. Avontuurlijke activiteiten:  voor gevechtssporten (behalve judo), diepzeeduiken, alpinisme en  rappèl, speleologie, zweef- en sportvliegen, wintersporten buiten  België, valschermspringen en schermen moet je een supplement betalen. Deltavliegen, parapente, ULM, benjispringen en activiteiten met motorvoertuigen zijn nooit verzekerd.

5. Andere Chiroverzekeringen

 1. Verzekering voor een beperkte periode voor bv. kookouders: mensen die deelnemen aan een Chiroactiviteit maar  niet aangesloten zijn, zoals kookouders en hun kinderen, kun je  verzekeren voor een korte tijd. Doe dat zeker en kies ook voor de optie  loonverlies!
 2. Verzekering voor oud-leiding en/of oudercomités
 3. Gemeenrecht voor vrijwilligers:  die verzekering is vooral bedoeld voor vrijwilligers die bouw- of  verbouwingswerken uitvoeren aan lokalen. Ze worden zo verzekerd voor  ‘arbeidsongevallen’.
 4. Tijdelijke omniumverzekering voor auto’s

Tijdelijke Vrijwilligers

Hoe verzeker je best tijdelijke vrijwilligers? Je kunt je tijdelijke  vrijwilligers verzekeren via de Chiroverzekering voor een beperkte  periode of met een andere Chiro verzekering. Er is sinds 2007 ook een gratis vrijwilligersverzekering.

Wat je nog moet weten over verzekeringen

Heb je nog vragen, dan kun je:

 • contact opnemen met het nationaal secretariaat (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, tel. 03-231 07 95, fax 03-232 51 62, e-loket),
 • de brochure “VAST en verZEKERing” raadplegen. Je vindt die ook op de aansluitings-cd-rom, of je kunt een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.